این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

بهترین مجله برای مقاله ام...

1394/12/19
احمد رضا ظریفیان
ظرفیت 30 نفر

چهار شنبه 19/12/94 ساعت: 10-12

لينك اصلي

آشنایی با کارآزمایی بالینی تصادفی شده

1394/12/19
دکتر حمید حیدریان
ظرفیت 30 نفر

چهارشنبه 1394/12/19 ساعت: 1:30 تا 3:30

لينك اصلي

آشنایی با مقاله مرور نظام مند و متاآنالیز

1394/12/20
آقای دکتر رامین صادقی
ظرفیت 30 نفر

پنج شنبه 20/12/94 ساعت: 10 تا 12

لينك اصلي

سوء رفتارهای پژوهشی در نگارش علمی

1394/12/20
آقای دکتر علی تقی پور
ظرفیت 30 نفر

پنج شنبه 20/12/94 ساعت 1:30 تا 3:30

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر