این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

بهترین مجله برای مقاله ام...

1394/12/19
احمد رضا ظریفیان
ظرفیت 30 نفر

چهار شنبه 19/12/94 ساعت: 10-12


(Time (minutes

Subject

15

Introduction

30

Effective factors in journal targeting

15

How to figure out journal stats

15

Submission

30

?What happens to manuscripts

15

How to avoid rejection

بازگشت