این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

آشنایی با کارآزمایی بالینی تصادفی شده

1394/12/19
دکتر حمید حیدریان
ظرفیت 30 نفر

چهارشنبه 1394/12/19 ساعت: 1:30 تا 3:30


 
بازگشت