این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

جوایز همایش

برگزارکنندگان ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مفتخرند که از نفرات برتر این دو همایش به نحو شایسته ای تقدیر نمایند...

برگزارکنندگان ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مفتخرند که از نفرات برتر این دو همایش به نحو شایسته ای تقدیر نمایند:

بخش سخنرانی :

نفر اول ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

گواهی نامه سخنرانی برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 13،000،000 ریال (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه سه میلیون ریال جایزه نقدی)

 نفر اول دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

گواهی نامه سخنرانی برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 13،000،000 ریال (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه سه میلیون ریال جایزه نقدی)

 

بخش پوستر:

نفر اول ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

گواهی نامه پوستر برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 12،500،000 (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه دو میلیون و پانصد هزار ریال جایزه نقدی)

نفر دوم ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

گواهی نامه پوستر برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 12،000،000 (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه دو میلیون ریال جایزه نقدی)

نفر سوم ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

گواهی نامه پوستر برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 11،500،000 (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه یک میلیون و پانصد هزار ریال جایزه نقدی)

 

نفر اول دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

گواهی نامه پوستر برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 12،000،000 (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه دو  میلیون ریال جایزه نقدی)

نفر دوم ، دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

گواهی نامه پوستر برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 11،500،000 (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه یک میلیون و پانصد هزار ریال جایزه نقدی)

نفر سوم ، دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

گواهی نامه پوستر برتر، تندیس همایش، جایزه به ارزش 11،000،000 (ده میلیون ریال گرانت پژوهشی به همراه یک میلیون ریال جایزه نقدی)

 

 

امید است نتایج پژوهش های محققان ایرانی، منجر به اعتلای روز افزون میهن عزیزمان گردد.بازگشت1394/09/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !