این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش: آقای دکتر رسول صاحب علم
دبیر اجرایی: مسعود عباسی
دبیر علمی همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی: دکتر مجید خادم رضاییان
دبیر علمی همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: آرش اخوان رضایت