این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 19 و 20 اسفند ماه 1394

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 15 دی 1394

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 30 بهمن 1394