این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

=> مراحل ثبت نام و نام نویسی در سایت همایش :
1 - در
سامانه کاربران سایت ثبت نام کنید.
2 - به ایمیل خود رفته و ایمیل ارسالی از طرف سیستم را مشاهده و بر روی لینک فعالسازی موجود در ایمیل کلیک کنید.
3 - به سایت همایش بازگشته و وارد قسمت ورود در سامانه کاربران شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را در آنجا وارد نمایید .

=> ارسال مقاله :

ابتدا قالب از پیش آماده شده برای ارسال خلاصه مقالات را از سایت دریافت نمایید.

پس از ورود به سامانه کاربران جهت ارسال مقاله از منو های موجود به منو ارسال مقاله جدید بروید.

توجه نمایید که دو فایل چکیده مقاله (بی نام و با نام) در فرمت word با پسوند doc. و فرم تعهدنامه باید به صورت جداگانه در سایت درج شود.


=> دانلود فایل های مورد نیاز :
جهت دانلود فایل های مورد نظر اینجا کلیک نمایید.


=> دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات

1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و وابستگی سازمانی) برای خلاصه مقالات فارسی

و انگلیسی بر حسب نوع مطالعه به ترتیب عبارتست از: مقالات اصیل (400، 350)، مقالات کیفی (400، 350)،

مقالات مروری (300، 250) و مقالات گزارش مورد (200، 150)

2- در مورد مقالات مروری، تنها مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند و مقالات مروری تشریحی

(Narrative) به استثنای حیطه‌های طب اسلامی، طب سنتی و مکمل، و اخلاق در پژوهش در غربالگری اولیه حذف

شده و وارد فرآیند داوری نمی‌گردند.

2-تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و وابستگی سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation)

 باشد  و شماره تماس و پست الکترونیکی ارائه دهنده مقاله در انتهای قسمت وابستگی سازمانی ذکر گردد.

3- فاصله بین خطوط 1.5 Lines باشد.


4- برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New

Roman  استفاده گردد.


5- عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد و به شکل وسط چین باشد.


6- نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود و به شکل

وسط چین باشد.

7- وابستگی سازمانی نویسندگان با فونت اندازه 10 نگارش گردد و به شکل وسط چین باشد.


8- متن خلاصه مقاله (فارسی یا انگلیسی) با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

 

اجزای ضروری برای خلاصه مقاله در هر یک از انواع مطالعات عبارتند از:

مقالات اصیل (Original Articles)

 •
سابقه و هدف  (Background and Objective)


 •
مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)


 •
یافته‌ها (Results)


 •
نتیجه گیری  (Conclusion)


 •
واژه‌های کلیدی (Key Words) 


تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده کلید ذکر گردد.

مقالات مروری (Review articles)

 •
سابقه و هدف  (Background and Objective)


 روش جستجو  (Search Method)


 •
یافته‌ها  (Results)


 نتیجه گیری  (Conclusion)


 •
واژه‌های کلیدی  (Key Words)

 مقالات گزارش مورد (Case report)

 •
سابقه و هدف  (Background and Objective)


 گزارش بیمار  (Patient Report)


 •
نتیجه گیری  (Conclusion)


 •
واژه‌های کلیدی  (Key Words)

 
مقالات کیفی (Qualitative Articles):

 •
سابقه و هدف  (Background and Objective)


 روش بررسی  (Method of Evaluation)


 یافته‌ها  (Results)


 •
نتیجه گیری  (Conclusion)


 •
واژه‌های کلیدی (Keywords)